Snabba på högkvalitativa beslut med evidensbaserad information om läkemedel

Belgiskt sjukhus använder det bekväma, mobila kunskapsstödet Lexicomp

Varje gång du sitter med en patient eller med en patients läkemedelslista, ska den unika patientens behov vara i centrum, i just det ögonblicket av sin personliga resa genom vården. Och, givet den omfattning av patienter som vården ska hinna med, måste det gå fort.

Vår läkemedelsdatabas ger dig råd utifrån det evidensbaserade material du behöver, för att kunna fatta ett patientsäkert beslut, även för de mest komplexa patienterna. Vi har har investerat ett enormt engagemang i att få det rätt, för att dina patienter ska kunna få tillgång till den mest trovärdiga källan

Enastående engagemang för läkemedelssäkerhet

Med en redaktion bestående av multidisciplinära experter ger Lexicomp tillgång till rekommendationer baserad på senaste evidens och en både djup och bred beprövad erfarenhet.

Stöd för
individbaserade råd

Lexicomp ger vetenskapligt stöd och rekommendation till klinisk personal som ska behandla och rådge patienter med komplexa diagnoser och anamneser som njursvikt och obesitas.

Formulary management, alltid tillgänglig

Med möjlighet att skräddarsy hur informationen visas i flödet specialanpassas Lexicomp för varje organisations specifika behov vilket förenklar hanteringen och gör att stödet används.

Avancerad teknologi bygger konstant ny kunskap

Avancerad maskininlärning gör att Lexicons sökmotor ständigt uppdaterar den senaste kunskapen kring ett läkemedel och kopplar samman experter och förskrivares kunskap i det ögonblicket som nya framsteg görs.

  • Bättre resultat
  • Förtrodd resurs
  • Patientsäkerhet
Att ha en trovärdig källa för läkemedelsbeslut är avgörande för att kunna ge högkvalitativ hälso- och sjukvård. När vi använder Lexicomp litar jag på att den informationen vi ger vidare inom hälso- och sjukvården bidrar till det bästa möjliga resultatet för våra patienter. Lexicomp ger oss tillgång till tillförlitlig och aktuell och heltäckande läkemedelsinformation, samtidigt som den är snabb och enkel att använda.
Colm Devine
Lexicomp är den första plats jag söker på för att få rätt dos när det gäller allvarligt sjuka patienter. Det är det mest avancerade beslutsstödet för läkemedel.
Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF
Ett av de första stegen i arbetet med patientsäkerhet är att ge rätt läkemedel för den aktuella diagnosen. Lexicomp ger vår kliniska personal det stöd de behöver för att kunna fatta beslut om läkemedelsbehandling, utan att behöva söka ytterligare i medicinsk litteratur.
Erwin Friesen

Lösning för alla organisationer

Oavsett om du jobbar på ett apotek eller ett sjukhus ger Lexicomp ett stöd i arbetet med att ge en patientsäker och evidensbaserad behandling.

Vill du veta mer om hur Lexicomp kan förbättra beslutsprocessen och öka patientsäkerheten?

Ladda ner mer information om innovationen Lexicomp här.